Disclaimer

De genoemde waarden op deze website moeten worden beschouwd als richtlijnen.

Algemene voorzorgsmaatregelen

  • Wees voorzichtig bij het uitnemen van het gereedschap uit de verpakking, de snijkanten zijn erg scherp
  • De snijkant van het gereedschap kan afbrokkelen tijdens gebruik
  • Het snijgereedschap kan breken bij onjuist gebruik
  • Gebruik houders die overeenkomen met het gereedschap en de aard van de bewerking
  • Gebruik gebalanceerde gereedschaphouders bij het verspanen van meer dan 10.000 omwentelingen per minuut
  • Van Hoorn Carbide is niet aansprakelijk voor enige producten die zijn gemodificeerd, verkeerd gebruikt, onderworpen aan een ongeval of gebruikt buiten hun normale levensduur

Veiligheidsmaatregelen

  • Zorg ervoor dat u goede brandpreventiemaatregelen neemt
  • Slijpen of ander gebruik van het gereedschap kunnen gevaarlijke stoffen en dampen ontwikkelen, welke een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid
  • Maak bij het verspanen gebruik van veiligheidskleding en oogbescherming aangezien het gereedschap kan breken

Op al onze offertes, geplaatste opdrachten en met ons gesloten overeenkomsten zijn de Metaalunievoorwaarden van toepassing. Op verzoek kan u een kopie worden toegestuurd.

© Van Hoorn Carbide 2011 Alle rechten voorbehouden